תקנון קניה בחנות המקוונת

מבוא:

1.ברוכים הבאים לחנות המקוונת של "רד איי" (להלן: "חנות מקוונת"). האתר הוא בבעלות, ומופעל על ידי "רד איי" (להלן: "בית העסק"). 

2.תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב, והוראות תקנון זה יחולו על שימוש ופעולה שיעשו על ידך (להלן: "המשתמש"), כפי שיפורטו בפרק "שימוש באתר" שמובא בהמשך.

3.השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא/י תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב/ת להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינך מסכים/ה להם, הינך נדרש/ת לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלו.

השימוש באתר:

1.האתר מיועד לשימוש למי שמלאו לו 18 שנה. 

2.גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים בחנות המקוונת, מהווה הסכמתך לקבלת תנאי התקנון. במידה ואינך מסכים/מה לתנאי השימוש, הנך מתבקש/ת שלא לעשות שימוש באתר.

3.אחריות מפעילי החנות המקוונת מוגבל למוצרים ו/או לשירותים (להלן: "המוצרים") אותם היא מספקת.

4.פרטיות השימוש בחנות המקוונת הנו בהתאם לתקנון השימוש בפורטל. 

ביצוע רכישות והזמנות בחנות המקוונת:

1.החנות המקוונת מאפשרת לך לבצע רכישה של מוצרים בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים:

2.ביצוע רכישות והזמנות בחנות המקוונת תיעשה באמצעות מסירת פרטי תשלום על ידך, לרבות כרטיס חיוב, או באמצעות גורם תשלום שלישי, כדוגמת "פיי פאל".

3.החנות המקוונת רשאית לדרוש בכל עת הצגת פרטים נוספים אודותך, על מנת לאמת את זהותך האמיתית, וכי השימוש באמצעי התשלום נעשה באופן חוקי.

אספקה, שירות לקוחות ואחריות:

1.המוצרים שנרכשו בחנות יסופקו לכתובת המוזנת בחשבון ה-PayPal של מבצע ההזמנה - תוך 14-21 ימי עסקים. על מנת להזין כתובת משלוח שונה, נא לציין זו בעת ההזמנה ו/או על ידי מערכת שליחת הודעות "צור קשר" באתר. המוצרים שנרכשו בחנות המקוונת יסופקו לכתובת בישראל ו/או לנקודת איסוף בהתאם לפרטים שמסרת בטופס הזמנה, בפרטי המוצר או תואמו עם בית העסק בעת ההזמנה. 

2.מועד השלמת ביצוע ההזמנה הנו מועד אישור ביצוע ההזמנה על ידך. מובהר, כי אישור קליטת ההזמנה הוא אישור המתקבל באמצעות הדואר האלקטרוני שמסרת ובו מצוינים מספר ההזמנה, מספר לקוח, פרטי לקוח וכן פרטי ההזמנה.

3.מובהר, כי על מועד האספקה יחולו סעיפים 28 ו-43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 וכן סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970.

בין הסעיפים הנמנים עם הסעיף דלעיל הם בין היתר, אך לא רק:

1.אספקה והובלה לאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית ו/או מבחינת גישה ו/או מסיבה אובייקטיבית אחרת אשר אינה תלויה בחנות המקוונת. 

2.דמי משלוח המפורטים בפירוט המוצר אינם כוללים הובלה חריגה, לרבות הובלה   לקומה גבוהה (קומה ג' ומעלה ללא מעלית) ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים וכיו"ב. במקרה זה, החנות המקוונת תהיה רשאי לגבות תשלום נוסף בגין הובלה חריגה, בהודעה מראש אליך.

3.עיכוב של עד 7 ימי עסקים באספקת המוצר לא יזכה אותך בפיצויים כלשהם.        

4.חישוב המועדים כולל ימי עסקים בלבד (ימים א' – ה', לא כולל סופי שבוע וחגי ישראל).

6.טעות "קולמוס" ברורה בתיאור המוצר, כדוגמת ניקוב המחיר באגורות במקום בשקלים או השמטת ספרה מהמחיר, לא תחייב את החנות המקוונת.

7.התמונות המוצגות בחנות המקוונת נועדו להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין חלקן או כולן, לבין המוצרים בפועל.

8.אחריות על מוצרים, ביטולם והחזרתם תהיה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981. כל פנייה תיעשה בכתב בלבד.

9.לפרטים נוספים ולשירות הלקוחות בקשר לפעילות החנות המקוונת ו/או למוצריה, ניתן לפנות בדואר אלקטרוני ישירות אל בית העסק דרך לשונית "צור קשר" –נא לוודא כי מתקבל מענה למייל או לפניותיכם, כמו כן ניתן לפנות בטלפון: 050-6214828.

שמירת מידע ואבטחתו:

1.החנות המקוונת תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך.

2.הנך מתבקש/ת לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות מוחלטת. שם המשתמש והסיסמא נועדו לשימוש אישי בלבד ואין להעבירו לאף גורם.

3.החנות המקוונת רשאית לשמור ולעשות שימוש במידע שמסרת, ו/או למוסרו לצדדים שלישיים, ללא פרטים מזהים, לשם ביצוע ניתוח סטטיסטי (לדוגמא בשביל בדיקת כמות המבקרים ופילוח הרגלי קנייה).

4.החנות המקוונת רשאית להשתמש ב"עוגיות" (cookies) שיאוחסנו על מחשבך, על מנת לספק לך שירות מהיר וטוב יותר. מובהר, כי אלה לא יכילו כל מידע חסוי.

5.מוסכם, כי רישומי החנות המקוונת וכל המערכות המפעילות אותה, מהווים רשומה מוסדית בהתאם להגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971 ומהוות ראיה חלוטה לנכונות הדברים.

6.מובהר, כי החנות המקוונת אינה מתחייבת לכך שהשירות באתר יהיה זמין ורציף באופן מלא, בין אם מכוח תקלות ובין אם מכוח הפסקות תחזוקה יזומות. לפיכך, החנות המקוונת לא תישא, בין במישרין ובין בעקיפין, באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע ו/או לעדכן הזמנה של מוצר באמצעות החנות המקוונת.

7.החנות המקוונת לא תישא בכל אחריות לפעולה שנעשתה בניגוד לחוק.

8.כל דברי פרסום ייעשו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

9.החנות המקוונת שומרת על פרטיותך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

תניית שיפוט:

1.מוסכם, כי סמכות השיפוט המקומית, לרבות סמכות פורום נאות, תהיה במחוז הכתובת של החנות המקוונת ולא תהיה לך כל התנגדות לכך.